Kranglefantene på restauranthuset Zachariasbryggen i Bergen har ingen planer om å røyke fredspipe med det første.

Nå truer daglig leder Tom Greni i Ricks Holding med å slå et av selskapene til partner og hovedeier Knut Jørgen Hauge konkurs.

Årsaken er at Ricks mener de har krav på 3,5 millioner kroner. Bakgrunnen for kravet er at Hauge ifølge Greni har tatt ut penger som var tilført Zachariasbryggen som ansvarlig lån.

— I avtalen om de ansvarlige lånene står det at aksjonærene skal behandles likt. Når Hauge tar ut pengene, får vi også rett på pengene vi har tilført, sier Greni.

Et ansvarlig lån er et lån som gis til et selskap under betingelse av at man aksepterer å stå bak andre kreditorer i køen. Ved en eventuell konkurs, vil de som har gitt ansvarlige lån få sine penger etter vanlige kreditorer, men før aksjonærene.

- Tar det med knusende ro

Greni hadde gitt Hauge frist til mandag kl. 12 med å legge pengene på bordet. Riset bak speilet var en konkursbegjæring mot Zachariasbryggen Holding, hvor Hauge har en eierandel på 70 prosent. Mandag ettermiddag hadde Greni ikke bestemt seg for om han vil begjære Hauge-selskapet konkurs.

— Det er kommet noen småpenger. Nå venter vi på mer dokumentasjon, sier Greni.

Mandag ettermiddag var partene fremdeles i forhandlinger.

Knut Jørgen Hauge sier han bestrider kravet, og tar saken med «knusende ro».

— Dette er sprøyt fra a til å, sier Hauge.

Tynnet ut Ricks

Ifølge Hauge har han ikke tatt ut ansvarlige lån fra Zachariasbryggen, men under en ekstraordinær generalforsamling tidligere i år skal han ha omgjort lån til egenkapital.

— Vi skjøt også inn nye penger, sier Hauge.

Som en konsekvens av dette, ble Ricks' eierandel i Zachariasbryggen AS vannet ut fra ti til fire prosent.

— Ricks hadde full anledning til å gjøre det samme, men ønsket ikke å delta, sier Hauge.

Ricks skal totalt ha puttet inn 4,2 millioner kroner i ansvarlige lån i Zachariasbryggen AS. De krever nå å få tilbakebetalt 2,7 millioner kroner av disse, samt 800.000 kroner som de betalte inn i en emisjon for rundt ett år siden.

Vil fremdeles ha granskning

Som BT skrev i romjulen, ønsker Ricks Holding en granskning av noen pengetransaksjoner knyttet til Zachariasbryggen. Blant annet er Ricks kritisk til at Zachariasbryggen AS skal ha betalt ned fem millioner kroner på et lån til ett av Hauges selskap, Siso Invest. Etter det BT forstår, mener Hauge at disse pengene er ført tilbake til Zachariasbryggen AS.

Ifølge aksjeloven kan eiere kreve granskning av et selskap dersom de til sammen eier minst ti prosent av aksjene. Greni forteller at Hauge under den ekstraordinære generalforsamlingen hadde fått inn en emisjon på møteagendaen.

Denne emisjonen førte altså til at Ricks' eierandel ble redusert til fire prosent, før generalforsamlingen skulle stemme over om det skulle gjennomføres granskning. Greni mener imidlertid at det finnes andre regler som gir dem rett til å kreve en granskning av Hauges pengedisposisjoner.