Torsdag kom nok en dom i striden mellom Ricks og Zachariasbryggen.

Ricks krevde i Bergen tingrett å få tilbakebetalt et lån på 4.165.000 kroner fra Zachariasbryggen Holding, men tapte. Spesielle lånebetingelser gjør at pengene inntil videre blir værende i selskapet.

Overførte aksjer

Det er daglig leder Knut-Jørgen Hauge i Zachariasbryggen Holding fornøyd med.

— Dommen er som forventet, og utover det har jeg ingen kommentar, sier han.

Bakgrunnen er at Ricks Holding sammen med Jørn Hope Invest, Knut-Jørgen Hauge og Siso Invest hadde aksjer i Zachariasbryggen AS. Disse ble i 2009 overført til morselskapet Zachariasbryggen Holding AS, hvor de fire også er aksjonærer.

Oppgjøret for aksjene ble foretatt ved at aksjonærene ga ansvarlige lån til holdingselskapet. På dette tidspunktet hadde Ricks 8.330.000 kroner utestående hos Zachariasbryggen Holding.

Raust lån

Låneavtalen mellom långiverne og Zachariasbryggen Holding var generøs.

I låneavtalen heter det at «Lånet ytes rentefritt. Lånet tilbakebetales ved påkrav forutsatt at likelydende påkrav blir inngitt også fra øvrige långivere som dags dato har overdratt aksjer i Zachariasbryggen AS til Zachariasbryggen Holding AS».

Altså måtte alle långivere kreve at lån skulle tilbakebetales for at en av långiverne skulle få penger ut av selskapet.

Forholdet surnet

For å styrke egenkapitalen i Zachariasbryggen Holding, har deler av lånene de siste årene blitt omgjort til aksjer gjennom såkalte emisjoner.

Siden 2009 har imidlertid forholdet mellom Ricks og Zachariasbryggen surnet, og Ricks ville ha tilbake resten av pengene sine. Ricks mente at de i dag var eneste långiver til Zachariasbryggen Holding, og at de derfor kunne kreve å få pengene sine utbetalt.Ricks Holding la derfor ned påstand om at Zachariasbryggen Holding skulle tilbakebetale 4.165.000 kroner, i tillegg til forsinkelsesrente på lånet.

Får ingenting

Retten kom til at Knut-Jørgen Hauge og Jørn Hope Invest AS hadde fått motregnet sine lån i aksjer, mens Siso Invest, som er heleid av Hauge, fortsatt har 3.152.611 kroner utestående i Zachariasbryggen Holding.

Dermed kan ikke Ricks alene fremme krav mot Zachariasbryggen Holding for å få pengene utbetalt, men må i stedet betale sakens omkostninger.

Ricks Holding har imidlertid anledning til å anke saken.

— Det hadde vært hyggelig om det ikke var flere saker i emning, men basert på historikken kan det være at siste ord ikke er sagt i denne saken. De har jo mulighet til å anke, og da går rettskvernen videre, sier Hauge.

Anker dommen

Tom Greni i Ricks Holding bekrefter at de kommer til å anke.

— Vi vil anke, fordi vi mener dommen inneholder en logisk brist. Dommen fastslår at det skal være et likhetsprinsipp som burde bety at lånegiverne må få tilbakebetalt pengene samtidig, hvis ikke har man ikke et likhetsprinsipp. Vi er ikke enig i denne dommen, sier Greni.

VANT: Daglig leder i Zachariasbryggen Holding, Knut-Jørgen Hauge, er tilfreds med seieren i Bergen Tingrett. Han utelukker ikke flere rettssaker.
ØRJAN DEISZ