Selskapet CAS Global har flere avdelingskontorer i Afrika, blant annet i Nigeria, Sierra Leone og Ghana. Kjøperne skal ha oppgitt at de vil bruke båtene til sikkerhetsoppdrag langs den afrikanske kysten.

Kilder i Forsvaret som BT har vært i kontakt med, antyder at Somalia og beskyttelse mot pirater kan være det egentlige, nye oppdraget for de gamle MTB-ene.

— Velegnet

Mistanken blir ikke svekket ved at det på CAS Globals hjemmesider står at selskapet bistår skipsfarten med eskortetjenester i høyrisikofarvann. Bergens Tidendes henvendelser til selskapet pr. telefon og e-post er ikke blitt besvart.

— «Hauk»-ene har et skrog og et maskineri som er velegnet for slike oppdrag i kystnære farvann, sier tidligere generalinspektør Kjell-Birger Olsen, som uttaler seg på generelt grunnlag.

De gamle MTB-ene har to tidligere patrulje- og eskorteoppdrag bak seg i internasjonale farvann de siste årene. I 2003 eskorterte de den sivile skipstrafikken ut og inn av Gibraltarstredet. Fire år senere var fire MTB-er stasjonert i Limassol på Kypros og patruljerte kysten av Libanon for å hindre smugling og annen ulovlig aktivitet.

Må godkjennes av UD

Forsvaret er foreløpig lite meddelsomme om salget.

— Det stemmer at vi er i sluttfasen av et salg av disse MTB-ene. Mer vil jeg ikke si, verken om kjøper eller om hvor båtene skal, sier Bjørn Stavrum i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), prosjekt avhending.

— Hvorfor?

— Fordi alt ennå ikke er i orden.

Det skal bare gjenstå formaliteter og kort tid før handelen er i boks. Alt salg av forsvarsmateriell til utlandet må godkjennes av Utenriksdepartementet.

— Vi uttaler oss ikke om enkeltsaker, men jeg kan bekrefte at vi har hatt flere forespørsler fra FLO om salg av disse båtene, sier underdirektør Ole-Morten Parelius i seksjon for eksportkontroll i Utenriksdepartementet.

Krever ombygging

Departementet har allerede sagt nei til en rekke andre mulige kjøpere, men skal være positiv til sikkerhetsselskapet CAS Global. Forutsetningen er at MTB-ene bygges om etter kriterier gitt av UD. Etter ombyggingen vil båtene fremstå som sivile fartøyer. Kjøper skal stå for kostnadene i forbindelse med dette.

— Det er en veldig spesiell vare å selge, dette her. Derfor er det også svært strenge eksportregler og begrensninger for hvem vi kan selge til, sier Bjørn Stavrum i FLO.

Det er snart tre år siden fartøyene ble lagt ut på markedet. I perioden frem til i dag har 20 selskaper og 10 nasjoner vist interesse for de 30 år gamle missiltorpedobåtene.

— De fleste har vært interessert i å kjøpe fartøyene med våpensystemene intakt, sier Bjørn Stavrum.

I disse dager holder FLOs folk på Haakonsvern på med å plukke våpensystemene ut av de seks MTB-ene som snart skal eksporteres. De vil bli solgt i «strippet» versjon.

På nettsidene til Norsk Megling & Auksjon AS i Bodø har MTB-ene vært annonsert for 25 millioner kroner pr. stykk, fullt utrustet. Delvis utrustet koster de 18 millioner pr. båt. I demilitarisert versjon er prisen 6,5 millioner pr. båt. Etter det BT erfarer, skal salgssummen for de seks båtene være ca. 35 millioner.

På skraphaugen

— Hva skjer hvis handelen går i vasken?

— Da er alternativet å skrape dem, sier Stavrum.

Sjøforsvaret hadde i alt 14 MTB-er i «Hauk-klassen». Seks av dem er allerede skrotet hos Norscrap på Hanøytangen på Askøy.

FLOs plan er å beholde de to siste båtene for å bruke dem til målskyting.

«Haukene» ble lagt til kai for godt i 2008, selv om levetiden for noen av dem ble forlenget til 2015 tidlig på 2000-tallet. Admiral Kjell-Birger Olsen, tidligere generalinspektør i Sjøforsvaret, beskrev skrotingen som å kaste en milliard ut vinduet.

MTB-ene kan ikke seiles for egen maskin til sin antatte base i en afrikansk havn. Fartøyene må fraktes om bord i et større skip. Når dette eventuelt skjer, er uvisst.