Det er ganske uvanlig kost når en etat som Riksrevisjonen skriver i sin årlige rapport til Stortinget:

«Riksrevisjonen stiller spørsmål om fra hvilket tidspunkt de senere års omfattende investeringer i ny fartøystruktur, i både Kysteskadren og Kystvakten, vil muliggjøre økt operativ evne og økt fysisk tilstedeværelse i prioriterte områder.»

Kraftig kjeft

Med tidligere forsvarsminister Jørgen Kosmo som sjef har riksrevisorkollegiet sett seg lei at på Sjøforsvaret ikke klarer å levere. De har fått en menge nye fartøy i det siste, men er ikke i stand til å gjennomføre sine seilingsplaner.

Når revisjonen nærmest latterliggjør en våpengrein på denne måten er det sjelden kost. For sjefene på Haakonsvern er dagens rapport fra revisjonen lite lystig lesing.

Det heter videre:

«Riksrevisjonens kontroll viser at Sjøforsvaret ikke nådde målene for samlet seilingsaktivitet i 2010. Aktiviteten var også lavere en i 2009. Kystvaktens tilstedeværelse er blitt redusert gjennom en nedgang i antall patruljedøgn i perioden 2006 til 2010.»

Men også Hæren får kraftig kjeft av riksrevisorene, som skriver:

«Viktige strukturelementer for å sikre Hærens evne til å lede og gjennomføre landoperasjoner i og utenfor Norge er underbemannet, og mangler viktig materiell og trening.»

Sjokkjøp av drivstoff

Det er en gammel, og godt innarbeidet myte, at Forsvaret kjøper og bruker over evne det de kan rett før jul, for å få nye forsyninger neste år. Riksrevisjonens rapport for 2010 viser at det ikke er en myte.

Da Forsvaret så at det lå an til et mindreforbruk på over en halv milliard kroner sent på året i fjor, gjorde de som i myten: De kjøpte drivstoff for 152 millioner kroner. Dette skjedde i midten av desember.

Riksrevisjonen omtaler kjøpet i sin rapport, uten å slå ned på det. Forsvarsdepartementet mener i sitt brev til revisjonen at dette kjøpet ligger innenfor forsvarssjefens fullmakter for innkjøp. Men daværende statsråd Grete Faremo innrømmer i sitt svar:

«Departementet vurdere det likevel som uheldig at beslutningsgrunnlaget for denne anskaffelsen skjer så sent på året.»