— 2010 har gitt oss tidenes resultat og gir oss et fantastisk fundament til videre arbeid, forteller Trond Mellingsæter administrerende direktør i banken.

Fokus’ resultat før skatt har økt med 22 prosent fra 2009 til 2010 (se tabell).

Det gode resultatet gir han delvis til effektivisering i bedriften.

— Vi har vært en av de flinkeste i klassen til å effektivisere og introdusere ny teknologi inn i arbeidet vårt. I år vil vi fortsette den trenden.

I tillegg har Fokus dreid fokus mot blant annet offentlig sektor.

Bergen

Men det offentlige er ikke nok. Nå retter banken, med hovedkontor i Trondheim – og som på tidlig 90-tallet preget magen på RBKs fotballdrakter – større oppmerksomhet til Vestlandet og Bergen.

— Vi ser på byen som et kjempespennende marked. Vi har ansatt masse nye mennesker og har ambisjoner om å ta en større del av markedet i byen.

FOKUS BANK 2010 2009
Driftsinntekter 3696 4212
Driftsresultat før tap 1647 2112
Driftsresultat før skatt 1600 1324

Tall i millioner kroner