— Vi er utrolig stolt over at vi har greid å løfte resultatet så mye i en tid med høye investeringer. Vi har fått full uttelling på strategien med Coop Extra og Coop Obs- butikker. I tillegg bidrar og Coop Ob s Bygg sterkt. Vi er markedsleder i Hordaland i gjør-det selv-markedet med 55 prosent av markedet, sier administrerende direktør Øystein Kahrs i Coop Hordaland.

Coop i Hordaland økte salget med 213 mill.kr til 2.764mill.kr. Resultat før skatt ble 25mill.kr mot et underskudd på 3 mill.kr året før. Stor vekst, lavere svinn i butikk og øktproduktivitet ligger bak forbedringen, ifølge selskapet.

Dagligvaresalget har økt med 6,5 prosent, mens byggevarene økte med 18,2 prosent.

— Vi får stor vekst også i 2015. Vår nye Obs i Åsane ble åpent først på slutten av året. Med litt tur vil vi passere tre millarder i omsetning i år, sier Øystein Kahrs.