Mens første del av kvartalet var preget av rekordhøye laksepriser, falt prisene til det laveste nivået på to år mot slutten av kvartalet.

Dermed måtte Grieg Seafood nedskrive verdiene på fisken i anleggene på 484 millioner kroner, og endte resultatmessig minus 355,3 millioner kroner før skatt.

Til sammenligning endte fjorårets andre kvartal med overskudd før skatt på 189, 4 millioner kroner.

Grieg Seafood ASA*2. kvartal 20112. kvartal 2010
Driftsinntekter  568 581
Driftsresultat177 204
Res. før skatt-355    189,4
* Beløp i mill. kr

Rask og sterk tilbudsvekst

Nedgangen i lakseprisene skyldes sterk økning i tilbudet.

- Etter en lengre periode uten tilbudsvekst, økte tilbudet mot EU-markedet sterkt i andre halvdel av kvartalet, sier Morten Vike,  administrerende direktør i Grieg Seafood, i en pressemelding.

Han skriver videre at tilbudsveksten kom raskere og sterke enn forventet.

På grunn av gjenoppbygging av produksjonen i Chile, og økning i andre oppdrettsregioner, forventer Vike fortsatt tilbudsvekst på det globale laksemarkedet fremover

Svak inntjening i Canada og Shetland

Før justering av verdien på laksen i anleggene, var likevel resultatet før skatt på 142,9 millioner kroner. Det er ned fra 175,1 millioner kroner i andre kvartal 2010.

Ifølge pressemeldingen har selskapet hatt god inntjening i Finnmark og Rogaland, mens resultatene i Canada ble negativt påvirket av engangshendelser og sykdom.

- Et utbrudd på av furunkulose på smoltanlegget i Canada har ført til engangskostnader og nedskrivninger og redusert inntjeningen der.

Også resultatet på Shetland er preget av svak inntjening.

- Den generasjonen vi slaktet på Shetland i første halvår 2011 viste svakere produksjonsresultater. Det ga vesentlig høyere kostnader på slutten av generasjonen.

Totalt økte Grieg Seafood slaktevolumet med 4,3 prosent til 14.282 tonn i andre kvartal.

- Vi venter totalt å slakte 63.500 tonn i år forteller Vike. Dette er en liten nedgang sammenlignet med i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger var 177 millioner kroner mot 204 millioner kroner i samme periode året før. Driftsinntekter endte på 568 millioner kroner ned fra 581 millioner kroner.