Resultat før skatt ble 136 millioner kroner, mot minus 78 millioner kroner året før.

Også driftsinntekter og driftsresultat er bedre enn i fjor, men driftsresultatet er fortsatt negativt med 6 millioner kroner.

– Dette er et signal om en positiv trend etter en vanskelig periode for havfisknæringen siste år, sier konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods.

Han sier at resultat før skatt i tredje kvartal er selskapets beste noen gang.

Økt satsing på ferske produkter og en sterk volumøkning for fersk torsk i Frankrike har bidratt til resultatforbedringen.