• sz0a2c02.jpg FOTO: REUTERS

Representantenes hus vedtok budsjettavtale

Representantenes hus i USA har vedtatt budsjettavtalen som utsetter det såkalte budsjettstupet med to måneder.