Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,25 prosent, men en renteøkning kan komme allerede på neste rentemøte i oktober.

— Det er fortsatt en risiko for at veksten i verdensøkonomien kan forbli lav i en lengre periode. Styringsrenten i mange land er nær null, og markedsrentene ute har falt. Derfor er det nå riktig å holde styringsrenten uendret, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Norges Bank har som mål at den underliggende inflasjonen skal være 2,5 prosent. Prisveksten i Norge er i underkant av inflasjonsmålet og kronen har styrket seg. Sammen med fortsatt lave importpriser vil det bidra til å holde prisveksten under målet det nærmeste året, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Vurdert økning

Hovedstyret i Norges Bank valgte derfor å holde styringsrenten på rekordlave 1,25 prosent. Norge har klart seg bra gjennom finanskrisen, delvis på grunn av høy aktivitet i oljesektoren som sammen med tiltakene i penge- og finanspolitikken har bidratt til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe.

Sysselsettingen er stabil og arbeidsledigheten ser ut til å bli vesentlig lavere enn ventet. Hovedstyret vurderte derfor å øke renten allerede nå.

— Vi har som et alternativ vurdert å øke renten, men samlet synes det nå riktig å holde styringsrenten uendret, sier Qvigstad.

Opp i oktober

Dette er det klareste signalet en sentralbanksjef kan gi om at det trolig kommer en renteøkning på det neste rentemøtet, som er 28. oktober.

— Sentralbanken fremhever at veksten i norsk økonomi nå tar seg opp raskere enn ventet for noen måneder siden. Denne gangen har de også vurdert å sette opp renten. Dette er et klart signal om at de kan komme til å sette renten opp på neste møte, med mindre det kommer store negative overraskelser som det er vanskelig å ta høyde for, skriver analytiker Camilla Viland i DnB Nor.

I juni antydet Norges Bank at renten ville begynne å stige først sommeren 2010. Men ved forrige rentemøte varslet sentralbanksjef Svein Gjedrem at renten kunne bli økt tidligere enn forventet. Flere analytikere har tidligere sagt at de tror renteøkningen kommer i oktober.