— Vi kutter boliglånsrenten med inntil 0,40 prosentpoeng. Og de beste boliglånsrentene blir heretter 2,9 prosent nominelt, opplyser konserdirektør for personmarked, Trond Bentestuen.

— Alle kunder med ordinære boliglån får nå lavere boligrente, lover han. Men de yngste og rikeste vil få mest. Og for de eksisterende kundene vil rentereduksjonen tre i kraft ført om to måneder, mens nye kunder vil kunne få de nye prisene allerede fra midten av uke 2.

Prioriterer millinærene

Mer presist går DNBs beste nominelle boligrente på 2,9 prosent til de unge under 34 år og de såkalte Saga-kundene. Det er personkunder med inntekter over millionen eller minst to millioner i plasserbar formue.

For alle andre kunder blir rentenedgangen på inntil 0,25 prosentpoeng.

Ogå prisene på bankinnskudd reduseres med et gjennomsnitt på 0,35 prosentpoeng.

Kliss like rentekutt

Nordea varsler omtrent akkurat det samme som DNB. Også Nordea setter ned boligrentenmed opptil 0,4 prosentpeng og deres beste nominelle boligrente blir på 2,9 prosent.

Likheten er like slående når det gjelder hvem som får de største rentekuttene. Også i Nordea er det kunder under 34 år som for disse, pluss de såkalte Premium-kundene. Også hos Nordea får alle andre kunder en reduksjon på 0,25 prosentpoeng.

Først om to måneder

I Nordea vil disse prisene gjelde nye kunder allerede fra mandag, mens eksisterende kunder må vente til 5. mars før de blir gjeldende.

Kunder med ordinære boliglån i Nordea vil etter dette kuttet få en nominell rente på 3,25 prosent.

Det er nå tre uker siden Norges Bank reduserte styringsreten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent. Første banken som fulgte etter sentralbanken her vest var Fana Sparebank som varslet sine kutt like før jul, mens Danske Bank, Nordea og DNB fulgte opp i går.