Trolig kommer sentralbanksjef Svein Gjedrem til å barbere styringsrenten med nye 50 basispunkter, eller 0,5 prosentpoeng, når han trommer sammen hovedstyret til rentemøte onsdag, skal vi tro de økonomiske ekspertene.

Det er dessuten i tråd med den nye rentebanen Norges Bank tegnet opp i mars, og vil bringe styringsrenten ned på 1,5 prosent fra dagens 2 prosent.

– De økonomiske utsiktene internasjonalt er enda svakere enn vi så tidligere. Utviklingen vil først og fremst ramme den eksportrettede næringen i Norge og industrien, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen til NTB.

Stimulerer til utlån Nye rentekutt her i landet vil uansett ikke stimulere etterspørselen ute, men de kan bidra til å holde aktiviteten i bedriftene oppe ved å senke terskelen for å få lån.

Rentekutt kan veie opp for den strengere kredittpraksisen overfor bedriftene som sentralbanken peker på i sin utlånsundersøkelse for første kvartal i år.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR støtter spådommen om et nytt rentekutt på 0,5 prosentpoeng. Han peker på at selv om vi nylig har sett ørsmå makroøkonomiske antydninger til at fallet i USA kan ha startet oppbremsingen – blant annet innen boligmarkedet, forbrukertilliten og på andre tillitsindekser – peker pilene i Europa fortsatt nedover.

Dystre prognoser Både OECD og Det internasjonale pengefondet (IMF) har nedjustert sine prognoser etter at det i flere europeiske land er blitt lagt fram svært svake tall for produksjon og eksport.

– Samlet sett ser jeg ikke noe grunnlag for å si at bildet av internasjonal økonomi er vesentlig endret, sier Aamdal. Han tror dessuten sentralbanken vil skjele til rentepraksisen i Sverige og andre europeiske land, hvor styringsrenten beveger seg ned mot 0 prosent.

– Det begrenser rommet Norges Bank har til å redusere styringsrenten senere, sier han.

Boligboble Professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole i Bergen er enig i at renten skal ned. Og selv om han selv er forsiktig med å gjette hvor mye sentralbanken kutter med denne gangen, ser han ikke bort fra at Holvik og Aamdal treffer ganske godt med sine spådommer.

– Med tanke på internasjonale konjunkturer og konjunkturutviklingen her hjemme, regner jeg med at renten skal videre ned av hensyn til det eksportrettede næringslivet og arbeidsmarkedet. Problemet er imidlertid at stadig lavere rente kan bidra til å opprettholde prisboblen i boligmarkedet, sier Grytten

SKAL NED: Professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole er rimelig sikker på at renten skal ned, men er forsiktig med å gjette hvor mye.
Paul S. Amundsen (arkivfoto)
SETTER NED: Analytikerne er enige om at sentralbanksjef Sven Gjedrem kommer til å sette ned renten onsdag.
Morten Holm/Scanpid (Arkivfoto)