Les også:

Norges Bank valgte torsdag å sette opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,25 prosent.

Det meddelte sentralbanksjef Øystein Olsen på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

— Det er viktig å påpeke at veksten i verdensøkonomien fortsetter, mens utviklingen spriker mellom land og regioner. India og Kina vokser sterkt, men det er tegn til en viss oppbremsing. Aktiviteten i USA tar seg også opp, mens arbeidsledigheten faller bare langsomt. I Europa er det også betydelige forskjeller mellom land, sa Olsen under pressekonferansen.

Han sier at hovedstyret ikke vurderte alternativer til å sette opp renten med 0,25 prosentpoeng.

  • Hovedstyret vedtok i mars at styringsrenten bør ligge i intervallet 1,75 – 2,75 prosent frem til neste pengepolitiske rapport legges frem 22. juni, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at renten settes opp ved dette møtet, skriver sentralbanken i en pressemelding.

Lav prisstigning

  • I norsk økonomi har oppgangen fått feste og kapasitetsutnyttingen i økonomien er trolig nært et normalt nivå. Arbeidsmarkedet har strammet seg til, med lav ledighet og en lønnsvekst på vei opp. Inflasjonen her hjemme ligger på 1,25 og 1,5 prosent. Vi forventer at prisveksten vil ta seg opp fremover, sa Olsen.

Sentralbanksjefen la også vekt på at boligprisene har steget frem til april i år, og at nybyggingen er godt i gang.

  • Oppgangen i norsk økonomi har fått godt feste. Flere andre sentralbanker har satt opp renten. Hensynet til å stabilisere aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten bør settes opp, sier Olsen i en pressemelding.

«Prisstigningen er lav. Det taler for å holde renten lav. På den andre siden er kapasitetsutnyttingen i økonomien på vei opp. Det er utsikter til at prisstigningen vil tilta i løpet av det neste året,» ifølge bankens nettside.

Kutter i antall rentemøter

Rentehevingen kom ikke som noen overraskelse på økonomer og analytikere.

— Rentehoppet fra Norges Bank var ventet av de fleste. Prisen bankene betaler for penger har allerede økt ganske mye i det siste, og det gjør at det nok ligger et rentehopp i lufta for oss forbrukere også etter hvert, skriver Thomas Midteide i DnB NOR i en e-post til Aftenposten.no

Hovedstyret har besluttet å redusere antall rentemøter fra åtte til seks møter i året.

  • Dette vil være tilstrekkelig, sa sentralbanksjefen på pressekonferansen.

Følger med på hverandre

Norges tre største banker følger konkurransen om lånekundene med argusøyne.

DnB NOR avventer å lempe rentehevingen over på sine kunder.

  • Vi kommer ikke til å øke boliglånsrenten i dag, men går i tenkeboksen i noen dager. Vi må se an hvordan prisen på penger utvikler seg i markedet, men også hvordan konkurransebildet her i Norge ser ut, skriver Midteide i e-posten.

Omtrent samme beskjed kommer fra Nordeas informasjonssjef Thomas Sevang:

  • Det som alltid tre ting som avgjør hva vi gjør med renten: Vi ser på hva Norges Bank sier og skriver i forbindelse med rentemøtet, vi ser på pengemarkedsrentene og vi ser på konkurransesituasjonen. Det er de tre tingene vi legger til grunn. Vi har ikke tatt stilling til hva vi skal gjøre, men følger med, sier han.

Heller ikke i danskeide Fokus Bank er avgjørelsen tatt:

  • Som vi tidligere har sagt, regner vi med en heving, men vi har ennå ikke tatt noen beslutning om når og hvor mye, skriver kommunikasjonsdirektør Bjørn Langli i en SMS til Aftenposten.no.

Opp, opp, opp

I tillegg til torsdagens renteheving, spår DnB NOR Markets nye rentehevinger i september og desember i år og i februar 2012, ifølge en rapport meglerhuset la frem onsdag. Deretter mener de det blir ytterligere tre økninger i 2012 og 2013.

Om tre år er styringsrenten oppe på 4,75 prosent, skal vi tro prognoseekspertene. Det er hele 2,75 prosentpoeng høyere enn dagens styringsrente som er 2 prosent.

For bankkunder blir boliglånet 7200 kroner dyrere i året for 1 prosentpoengs økning pr. million kroner i lån.

(Da har vi trukket fra skattefradraget.)

Unngår overoppheting

Det vil si at et lån på 2 millioner kroner vil koste deg 39.600 kroner mer i året dersom renten stiger med 2,75 prosentpoeng.

  • Norsk økonomi gjør det bedre enn vi trodde ved forrige korsvei. Arbeidsledigheten går ned. Lønnsoppgjøret så langt peker mot en lønnsvekst på 4,25 prosent i år. Derfor har vi oppjustert renteprognosen, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DnB NOR Markets.

Det er altså fordi Norge går så bra at DnB NOR tror renten må opp. Hvis ikke kan norsk økonomi bli overopphetet, ifølge banken.