Norges Bank setter renten opp med 0,25 prosentpoeng. Styringsrenten kommer dermed opp i 1,75 prosent.

Beslutningen bygger på de økonomiske utsiktene ute i verden og prisveksten her i landet.

Økonomisk vekst

— Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp, og prisveksten er nær 2,5 prosent. Det er igjen vekst i USA og i de fleste land i Europa. Aktiviteten fortsetter å øke i Asia. Samlet har oppgangen ute og hjemme som ventet fått bedre feste, og utsiktene for neste år synes mindre usikre. Derfor har vi valgt å øke renten nå, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en pressemelding.

Veksten i privat konsum er sterk, og boligprisene øker mye. Arbeidsledigheten holder seg på et forholdsvis lavt nivå. På den annen side kan bedrifts- og oljeinvesteringene falle noe mer enn ventet.

Fortsatt usikkerhet

Internasjonal økonomi går bedre, men det er fortsatt usikkerhet om utviklingen, spesielt i land med høy statsgjeld, heter det i pressemeldingen fra Norges Bank.

— Hovedstyret vurderte som et alternativ å holde renten uendret, men renten er lav og økningen i styringsrenten i oktober har gitt begrenset utslag i bankenes utlånsrenter. Etter en samlet vurdering har hovedstyret valgt å øke renten ved dette møtet. Vi holder fast ved at renten bør ligge i intervallet 1,25 - 2,25 fram til slutten av mars, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.