Flere eksperter regner med at renten til vanlige lånekunder likevel blir liggende på samme nivå som før.

— Neppe julehilsen

— Slik pengemarkedsrenten har utviklet seg i høst, taper bankene på å gi boliglån nå. Effekten av dagens beslutning er for lånekundene derfor først og fremst at de unngår en renteheving som ellers ville kommet, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Markets sier at sentralbankens beslutning først og fremst må sees i lys av dårligere vekstutsikter både her hjemme og i Europa og av høyere innlånskostnader for bankene.

— Innlånskostnadene for bankene har steget omtrent like mye som styringsrenten nå går ned. Derfor tror jeg ikke norske banker generelt setter i gang med hyggelige julehilsener til sine kunder, sier Dørum.

Vil gardere seg

Hovedstyret i Norges Bank sier i sin begrunnelse at det er riktig å redusere styringsrenten nå for å gardere mot et tilbakeslag i økonomien og enda lavere prisvekst.

— Uroen i finansmarkedene har tiltatt og vi venter nå en klart svakere utvikling ute, særlig i euroområdet. For å dempe virkningene for norsk økonomi settes styringsrenten ned, sa visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad da han la frem hovedstyrets vedtak på en pressekonferanse kl. 14.

— Dagens vedtak vil dempe behovet for at bankene skal øke sine utlånsrenter. Hvordan de ellers setter rentene er deres egen beslutning, sa Qvigstad.

Det peker blant annet på at inflasjonen er lav, mens kapasitetsutnyttingen i økonomien er nær et normalt nivå. Utviklingen ute og i finansmarkedene gir utsikter til lavere vekst i produksjon, sysselsetting og inflasjon også her hjemme. I en situasjon med mye usikkerhet kan det dessuten være riktig å iverksette tiltak for å demme opp for særlig ugunstige utfall for økonomien, heter det.

- Kan få flere kutt

Øystein Dørum, som på forhånd tippet på en rentesenking på 0,25 prosentpoeng tolker den siste formuleringen slik at Norges Bank har kuttet litt mer enn den egentlig syntes var nødvendig.

— Det er tre måneder til neste rentemøte, og den store usikkerheten gjør dem bekymret. For å gi seg selv julefred og litt ro frem til sentralbanksjefens årstale i februar, har de tatt litt ekstra i.

- Hvor lenge kan renten bli liggende så lavt?

— Det er akkurat nå litt vanskelig å si. Hvis Europa går inn i en gjeldskrise, skal renten helt sikkert enda lenger ned. Men selv uten en gjeldskrise, er det mye som tyder på at Europa er på vei inn i et økonomisk tilbakeslag, en resesjon. Dermed kan vi uansett få flere kutt i renten fra Den europeiske sentralbanken, ESB. I så fall kan vi heller ikke utelukke flere rentekutt også i Norge i 2012.

- En helt annen verden

Dørum sier at forskjellen på renten ikke blir så stor, selv om det blir en omfattende gjeldskrise.

— Renten er fra før så lav at det er ikke så mye å kutte i. Den kan ikke bli noe særlig under 0. Men hvis vi virkelig får en gjeldskrise i Europa, blir det mye annet som går galt. Det blir en helt annen verden.

- Hvordan bedømmer du risikoen for at det skal skje?

— Jeg frykter en uavklart situasjon i finansmarkedet til godt innpå nyåret. I begynnelsen av februar forfaller store lån både i Hellas og Italia. Hvis tilliten til Italias tilbakebetalingsevne svekkes, kan vi fort befinne oss i en gjeldskrise. Men jeg tror både EU, ESB og IMF vil satse mye på å unngå det, så jeg tror det er 75 prosent sjanse for at vi ikke havner i en slik situasjon. Hvis det likevel skjer, kan det også bli behov for en ekstraordinær rentebeslutning tidlig i februar, sier Dørum.

Si din mening i kommentarfeltet under!