Beste boliglånsrente blir etter nedsettelsen på 3,20 prosent nominelt, ifølge en pressemelding fra banken.

Rentenedsettelsen skjer med virkning fra 13. mai 2009 på nye lån og på eksisterende lån fra 23. juni 2009.

— Rentenedsettelsen er foretatt på bakgrunn av fall i markedsrentene og forventinger om fortsatt rentereduksjon, sier viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth.