• Usikkerheten har økt så mye at Norges Bank kan stå på terskelen til å endre planen, hevder sjeføkonom.

Neste onsdag skal Norges Bank vedta om renten settes opp fra 2,25 prosent til 2,5.

Både Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norges Bank anslo etter forrige rentemøte en utvikling med en eller to renteøkninger til i år, og flere rentehopp hvert av de neste tre årene.

Ifølge sentralbankens prognoser, lå det an til en ny økning i styringsrenten allerede i august.

Kan avvente rentehopp

Men usikkerhet rundt den norske kronen kan føre til at sentralbanksjefen utsetter det eventuelle rentehoppet, ifølge økonomer E24 har snakket med.

— Usikkerheten har økt så mye at Norges Bank kan stå på terskelen til å endre planen. Det vil ikke forbause meg om sentralbanken i neste uke beslutter at den heller vil se an utviklingen i en måned til, sier sjeføkonom i Nordea, Steinar Juel til E24.

Juel mener det er flere forhold som kan få Norges Bank til å avvike fra planen allerede nå:

  • Situasjonen i internasjonal økonomi er blitt mer usikker.
  • Det ser nå ut til at veksten i USA kommer til å bli betydelig svakere i andre halvår enn tidligere ventet.
  • Inflasjonen i Norge lavere enn ventet, mens kronen er svært sterk. Alt dette taler for at renten holdes lav lenger, mener han.

Til gjengjeld trekker de fleste innenlandske økonomiske indikatorene i retning av at Norges Bank vil holde seg til planen.

- Selv opererer vi foreløpig med en prognose som sier renteheving i august og oktober. Men det kan altså endre seg , sier han.

Kronen har i sommermånedene styrket seg mot både dollar og euro. Tirsdag ble kursen mellom euro og norske kroner notert på et nivå som er det laveste siden 2007, skriver E24.

Les også:

— Renten vil stige

Øystein Dørum, sjeføkonom i DnB NOR tror sannsynligheten er stor for at Norges Bank hever styringsrenten ved neste rentemøte.

— Det skyldes at signalene i rentebanen er såpass sterke, sier Dørum til Aftenposten.no.

Sentralbanken offentliggjør den såkalte rentebanen tre ganger i året, som en del av Pengepolitisk rapport.

Den gjeldende banen, som ble lagt frem 22. juni, indikerer renteheving i august, oktober og ved årskiftet 2011-2012.

Les mer om denne saken i Aftenposten i morgen.