De to matvaregigantene vil etablere et innkjøpssamarbeid under navnet CORE. Dette kommer dersom Konkurransetilsynet tillater Norgesgruppen og Ica å inngå samme type avtale. Under pressekonferansen som pågår nå legger de to selskapene ikke skjul på at de hele tiden har ønsket å etablere et samarbeid som skal være en nødvendig motvekt mot Ica/Norgesgruppen.

— Dette samarbeidet kommer på innkjøpssiden. Mens vi skal konkurrere hardt ut mot dagligvarekundene, sier Ole Robert Reitan.

Coop har samtidig erfart at de har tapt markedsandeler til Rema i et stadig tøffere dagligvaremarked. Dermed kan en samarbeidsavtale være det beste mottrekket også for Forbrukersamvirket. I høst ble det klart at Rema har gått forbi Coop og er nå den nest største på dagligvarer i Norge.

Ikke kjærlighet

Målet til de to som er omtrent jevnstore er å utjevne den betydelige forskjellen i størrelse de mener ville oppstå, dersom Ica og Norgesgruppen får tillatelse til å etablere sitt innkjøpssamarbeiod som de annonserte for nesten et år siden.

På pressekonferansen understreker de to nye partnerne i dagligvarebransjen at de først vil se hva Ica og Norgesgruppen får tillatelse til før de beslutter i detalj hva deres samarbeid skal bestå i.

— Dette er ikke et ekteskap som oppstår etter hemningsløs kjærlighet. Men vi ser det som helt nødvendig å sørge for at vi jevner ut ubalansen i markedet, sier Ole Robert Reitan.

Coop-sjefen Svein Fanebust sier at det ikke er en ønsket situasjon med bare to aktører på innkjøp i dagligvarebransjen.

— Vi har stor respekt for Konkurransetilsynet, men når de ikke kom med noen avgjørelse som nektet Ica og Norgesgruppen å samarbeide måtte vi handle. Derfor kommer dette nå, sier Fanebust.

Lavere priser

— Et samarbeid på innkjøpssiden vil kunne gi forbrukerne enda lavere priser dersom konkurransen butikkene i mellom opprettholdes. Samtidig vil det bli enda tøffere for leverandørene siden dette ville medføre at det bare er to sterke konkurrenter i markedet. Spørsmålet er så hva en slik situasjon vil påvirke vareutvalg og evne til nyskaping, sier professor Tommy Gabrielsen ved Universitetet i Bergen

— Hva er innvendiingene?

— Det er klart at kjøpermakten til to store aktører kan bli for sterk. Men det viktigste er nok å sikre at konkurransen mot forbrukerne opprettholdes. Skulle dette føre til mindre priskonkurranse og mindre innovasjon vil det være negativt også for forbrukerne, sier Tommy Gabrielsen.

Ole Robert Reitan sier at dersom markedet deles i to på innkjøp, vil det kunne bli vanskeligere for leverandører å få innpass i markedet.

— Det vil definitivt også bli enda vanskeligere for en ny aktør på dagligvarer i Norge, sier Ole Robert Reitan.

Smart trekk

— Et innkjøpssamarbeid kan være et smart trekk overfor Konkurransetilsynet og den pågående behandlingen av avtalen mellom Ica og Norgesgruppen. Hensikten er nok å legge press på tilsynet for å hindre at de godkjenner Ica-Norgegruppen-avtalen, sier Staahl Gabrielsen.

Konkurransetilsynet ble varslet på forhånd om avtalen mellom Rema og Coop.

– Konkurransetilsynet må nå vurdere om den nye avtalen kan få betydning for vår vurdering av avtalen mellom Ica og Norgesgruppen. Utfallet av denne saken har stor betydning for konkurransen og for forbrukerne, derfor må vi være sikre på at våre vurderinger er riktige, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

Tredje selskap

Rema 1000 har flere ganger sagt at dersom Konkurransetilsynet godkjenner samarbeidet mellom Ica og Norgesgruppen, må de også godkjenne et samarbeid mellom Coop og Rema, skriver Aftenposten.

Avtalen som presenteres skal innebære at de to matgigantene danner et tredje selskap som skal stå for innkjøp til begge kjedene.

Etter å ha tapt store penger og markedsandeler har ICA varslet et samarbeid med Norgesgruppen om innkjøp og deler av distribusjonen. Dette har falt Rema tungt for brystet og de har i flere sammenhenger ment at Konkurransetilsynet måtte si nei til avtalen mellom ICA og Norgesgruppen.

Delt i to

Et samarbeid mellom Ica og Coop vil i prinsippet dele det norske matvaremarkedet i to. Spørsmålet er hvordan Konkurransetilsynet vil se på en slik utvikling.

Tidligere har konkurransedirektør Christine B. Meyer gitt uttrykk for at de norske matvarekjedene skulle hatt mer konkurranse. Gjerne i form av andre utenlandske aktører.

I slutten av september varslet tilsynet at de fortsetter behandlingen av avtalen mellom Ica og Norgesgruppen.

— Vi mener fortsatt at avtalen kan være i strid med konkurranseloven, og går derfor videre med saken, sa avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetuislynet når han begrunnet hvorfor tilsynet fortsetter behandlingen.

MER MAKT: -Et innkjøpssamarbeid mellom Rema og Coop vil gjøre det tøffere for leverandørene og gi lavere priser til forbrukerne, sier professor Tommy Gabrielsen.
TOR HØVIK