Nordhordland tingrett mener 60 timer samfunnsstraff er passende straff for mannen som er bosatt i en av Bergens omegnskommuner.

Elleve overføringer

I retten tilsto han det grove underslaget. Det ble begått da han var rektor et annet sted i landet.

Høsten 2011 begynte han å overføre penger fra Foreldrearbeidsutvalgets (FAU) «melkepengekonto» til sin egen bankkonto.

Til sammen foretok han elleve overføringer på totalt 123.107 kroner. Dette pågikk til februar 2012. I samme periode attesterte han utgifter til melk i perioden på 55.111 kroner.

Slet med depresjon

Underslaget ble oppdaget noen måneder senere, i august, og mannen la kortene på bordet. Han ble politianmeldt og tilbakebetalte pengene.

I retten forklarte han at han i perioden var i en vanskelig situasjon og slet med depresjon. Økonomien hans var også anstrengt.

Mannen er nå i fast jobb, og soning av fengselsstraff vil innebære en fare for at han kan miste jobben, heter det i dommen.