Regjeringen vedtok 1000 nye studieplasser i revidert budsjett. Nå er det klart hvor de nye plassene kommer.

Høgskolen i Bergen (HiB) får 95 av disse, og er dermed en av de store vinnerne.

— Det er helt fantastisk, sier rektor Ole Gunnar Søgnen ved HiB.

Sett ut fra størrelse er det Høgskolen i Bergen som får flest nye studieplasser.

Nye ingeniører

NTNU får 155 nye plasser, mens Høgskolen i Oslo og Akershus får 140 nye studenter.

— Disse er flere ganger så store som oss. Relativt sett er vi vinnerne, sier Søgnen.

Over halvparten av de nye studieplassene på HiB blir på ingeniørutdanningen. 10 nye plasser kommer på forskolelærerutdanningen og 15 innen helsefag. De resterende plassene er foreløpig ikke fagfordelt.

— Det er en veldig flott tildeling til høgskolen. Vi ser på det som en premiering av gode resultater, sier rektoren.

Sendte brev til statsråden

Da søkertallene ble kjent i april, sendte han brev til kunnskapsminister Kristin Halvorsen om at høgskolen har mulighet for å utdanne flere ingeniører hvis de får flere studieplasser.

Han tror det er en av grunnene til at høgskolen nå har fått så mange nye plasser.

— Vi har bedt spesielt om plasser til ingeniørutdanningen. Det er stor mangel på ingeniører på Vestlandet, sier rektoren.

Skolen skal nå se på om det er mulig å ta opp flere studenter allerede fra høsten.

Også på universitetet

Til sammen blir det 140 nye studieplasser i Bergen fra høsten. Universitetet får 40 av disse.

Medlem i oppvekstkomiteen på Stortinget, Tor Bremer (Ap), synes det er svært positivt med så mange nye studieplasser i Bergen.

— Det bekrefter at det foregår mye bra på utdanningsinstitusjonene i Bergen, både på høgskolen og universitetet, sier han.

BLE HØRT: Rektor ved Høgskolen i Bergen er svært fornøyd med at skolen får så mange nye studieplasser.
rune meyer berentsen