Nye funn og oppkjøp av ressursrettar i utlandet i tillegg gav konsernsjef Helge Lund grunn til å skryte av selskapet då han la fram resultatet for 2011 i dag.

— Statoil leverte ei rekordhøg økonomiske resultat, betra tryggleiken ytterlegare og tok viktige strategiske steg i 2011, seier Lund i ei pressemelding.

Oljeprisen var 28 prosent høgare i 2011 enn i 2010, målt i norske kroner. Gassprisen steig med 21 prosent i same periode.

Sjå utviklinga til Statoil på Vestlandsbørsen.