Det er det største kravet Statens landbruksforvaltning har utstedt.

Selskapet til den tidligere NHO-presidenten Paul-Chr. Rieber har brukt feil tollkode ved import av fiskeolje fra det omstridte marokkansk-kontrollerte området, melder NRK. Saken gjorde at Rieber trakk seg fra NHO-vervet, og saken har vært etterforsket av politiet og tollvesenet siden i vår.

Statens landbruksforvaltning (SLF) behandler 30 til 40 saker av denne typen hvert år, men aldri før i så stort omfang som i dette tilfellet.

— Vi har aldri hatt noen tollkrav i denne størrelsesorden før, sier seksjonssjef Harald Weie ved SLF.

Kravet mot Rieber er på 9,7 millioner kroner. Dette er likevel bare halvparten av det opprinnelige kravet på 17,5 millioner, eller 5 prosent av den importerte fiskeoljens verdi. Reduksjonen i kravet kommer etter en klage fra bergensselskapet.

— Det er bra at de delvis har imøtekommet vår klage, men vi skal benytte oss av klagefristen på 3 uker for å avgjøre om det er grunnlag for å klage på vedtaket, sier Paul-Chr. Rieber, som sier selskapet vil betale kravet hvis de ikke anker.

Han innrømmer at selskapets feil har påført SLF merarbeid, men han mener beløpet på nesten 10 millioner kroner er for høyt.