Oppdraget er det største selskapet noengang har fått.

Når den sirkelformede riggen kommer til Hammerfest fraverftet i Korea, er skip og mannskap fra DOF Subsea som skal få riggen på plass.Oppdraget varer frem til desember 2013.

DOF Subsea, der børsnoterte DOF ASA eier 51 prosent avaksjene, har satset rundt fire milliarder kroner på bygging av fire fartøyspesielt bygget for slike store slepe— og forankringsoppdrag.

Kontrakten med ENI Norge i dag er derfor kjærkommen forselskapet, som på det travleste vil har tre-fire skip i arbeid medGoliatplattformen. I tillegg til slep- og forankringer får DOF Subsea ogsåansvaret for å planlegge operasjonen og bestille anker og annet utstyr som skalbrukes.