I dag ble beslagsstatisitikken til Tollvesenet lagt frem.

I Tollregion Vest-Norge har antall anmeldelser økt med 22 prosent så langt i år, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Spesielt beslaget av narkotiske tabletter og dopingmidler har økt.

— Vi har hatt nesten tre ganger så mange beslag i denne kategorien som på samme tid i fjor. Det har økt veldig, men vi har ikke noen god forklaring på hvorfor. Vi antar at vi har fått uttelling på forarbeidet som vi har gjort. Her blir det satt inn mange ressurser, sier Ivar Sletten, regionsjef i Tollregion Vest-Norge.

Ned med heroin

Mens beslaget av tobakk, sigaretter, cannabis og khat øker, går beslaget av heroin og amfetamin ned i Tollregion Vest-Norge.

Dette er i takt med tendensene nasjonalt, og også i resten av Europa.

— Vi håper at det er et uttrykk for at narkotikapolitikken virker. Forskning viser at bruken av hasj og heroin har gått tilbake med 20 til 30 prosent de siste årene. Vi må være veldig forsiktige med å tolke tallene, men vi håper at reduksjonen i beslag reflekterer et mindre forbruk, sier tollsjef Bjørn Røse til bt.no.

Regionsjef Ivar Sletten er enig.

— Jeg kan bare bekrefte det Bjørn Røse sier.

Sluker narkotika

Smuglermetodene forandrer seg stadig og i år har man sett en økning i såkalt innvendig smugling, hvor personene svelger illegale stoffer.

Første halvdel i år avdekket norske tollere 38 forsøk på innvendig smugling, en økning fra 33 innvendige smuglinger første halvår 2010.

Også på Vestlandet har man hatt kontakt med det økende fenomenet. Så langt i år har politiet stoppet to personer som prøvde å smugle heroin og kokain i kroppen.

— Dette har blitt en industri. Plastikken med narkotika er sveiset, men hvis det går hull på disse posene er du selvfølgelig ferdig. Dette styres av kyniske bakmenn. Det er vanligvis heroin og kokain som smugles på denne måten, men nå ser vi en tendens til at innvendig smugling også brukes til å smugle hasj, forteller tollsjef Bjørn Røse.

Kronene ruller ut

Tollvesenet ser også en økning i valutasmugling. De har avdekket smugling av 31 millioner valutakroner. Dette er en økning på fire millioner kroner fra rekordåret 2010.

— Og mørketallene er enda større. Vi antar at det dreier seg om to milliarder kroner årlig. Dette er sorte penger og hvitvasking. Mens narkotika smugles inn i Norge, smugles valuta ut, sier Bjørn Røse.

I fjor satte tollvesenet inn hunder i kampen mot valutasmuglingen. Det har gitt uttelling.

— Det har vært en kjempesuksess. Ben, en av hundene våre, har snust seg frem til ti millioner kroner, sier Røse.

— Vi gjør en del beslag av valuta også her i regionen, forteller Ivar Sletten i Tollregion Vest-Norge.

— Utfordringen er å utvikle metodene våre raskere enn smuglerne utvikler sine. De står aldri stille, avslutter Bjørn Røse.

GODT SKJULT: Men ikke godt nok. I et beslag som ble gjort på fergen fra Danmark ble det funnet mer enn 20 kilo marihuana i en bil som kjørte i land i Stavanger.
TOLLREGION VEST-NORGE
tollen.JPG