Samme periode i fjor ga etresultat på 215 millioner.

— Første kvartal var et godt kvartal for Sparebanken Vest. Vi har hatt godaktivitet og en sunn kjernevirksomhet, sier administrerende direktør SteinKlakegg.

For første gang lever også de tilknyttede selskapene Frende Forsikring og NorneSecurities plussresultat samlet sett.

Banken fikk 11000 nye personkunder i første kvartal og 858 nye bedriftskunder.

64 mill tapt i Stavanger

Sparebanken Vest bokfører ettap på 30 millioner kroner i Eiendomsprosjektet Skadberg Eiendomsutvikling iStavanger. Totalt har banken tapt 64 millioner kroner på prosjektet.

Dette er det største tapetbanken har hatt isiden Stein Klakegg overtok som administrerende direktør.

— Dette er et betydelig tap ognoe vi gjerne skulle vært foruten. Banken undersøker nå rutiner i forbindelsemed kredittvurderingen av dette engasjementet, sier viseadministrerendedirektør Jan Erik Kjerpeseth.

FORNØYD: Administrerende direktør Stein Klakegg sier første kvartal var godt for Sparebanken Vest.