— Vi har styrket posisjonen som et ledende maritimt konsern med fokus på offshorevirksomhet og avansert skipsbygging, sa Bergen Groups konsernsjef Pål Engebretsen da han presenterte 2009-resultatet i morges.

416 millioner kroner i driftsresultat før av- og nedskrivninger er over dobbelt så mye som i 2008. Bergen Group omsatte for 5,1 milliarder kroner i 2009, 36 prosent mer enn året før.

Ordrereserven falt imidlertid fra 5 til 4,2 milliarder kroner i løpet av siste kvartal i fjor. Konsernledelsen regner likevel med å holde samme aktivitetsnivå i år som i fjor innen de fleste forretningsområdene.

Bergen Group skal restrukturerer deler av virksomheten for å rendyrke de strategiske satsingsområdene offshore og avanserte skip ytterligere.

Til tross for sin optimisme for fremtiden er konsernsjef Pål Engebretsen noe bekymret for aktiviteten innen offshore første halvår i år, og innen skipsbygging andre halvår.

— Det er fremdeles usikkerhet knyttet når rederiet BOA Offshore får på plass fullfinansieringen av fire kontraktsfestede byggeprosjekter som skal gjennomføres ved Bergen Group Fosen. Selv om dette per i dag medfører en usikkerhet rundt aktivitetsnivået ved verftet på Fosen i fjerde kvartal, er det grunnlag for optimisme med tanke på å finne løsninger som genererer arbeid på disse kontraktene innen utgangen av året, sier Pål Engebretsen.