— Det har vært dårlig rekefiske i noen år, men det er enda dårligere i år, sier Tom Rørnes, fiskehandler på Torget.

I går kostet en kilo ferske reker 250 kroner på Fisketorget. Det er helt på kanten av hva fiskehandlerne har råd til, skal vi tro Rørnes.

— Selv med den prisen er fortjenesten så liten at flere fiskehandlere vurderer å slutte med reker. Skulle vi hatt vanlig fortjeneste på dem, burde en kilo kostet 350 kroner, sier han.

Skylder på matbutikkene

Rekefisket på Vestlandet er nå så dårlig at fiskehandlerne må hente hjelp andre steder.

— Vi vil helst selge lokale reker, men for å få nok blir det fraktet inn reker med fly fra Tromsø, sier fiskehandleren.

Vest-Norges Fiskesalslag bekrefter situasjonen.

— Det har vært veldig lite reker på Vestlandet i år. Det har heldigvis ikke så stor betydning for oss, for rekefiske utgjør en liten del av vårt fiske, sier direktør Magnar Aasebø.

Fiskehandler Rørnes mener den begredelige rekesesongen skyldes for høy fangst over flere år.

— Blant annet har matbutikker dumpet rekeprisene for å trekke til seg kunder. Det har gjort at det er blitt fisket for mye i mange år, og til syvende og sist ødelegger det produktet, sier Rørnes.

Fiskere lenger sør sliter

Om ikke rekefisket går hardt ut over fiskerne på Vestlandet, er det verre for fiskere lenger sør. Reker representerer normalt nesten 45 prosent av all omsetning i Rogaland Fiskesalgslag.

På denne tiden i fjor hadde rekefiskere i Rogaland levert 625 tonn kokte reker. Hittil i år er det bare levert 320 tonn.

— Det er litt krisepreget, sier direktør Arild Olsnes i Rogaland Fiskesalgslag.

— Rekefiske er veldig viktig for mange fiskere her i distriktet. Når mengden reker som landes blir halvert på ett år, er det ille. Og også i fjor var rekefisket dårlig.De største mottakene for reker i Rogaland er Egersund, Sirevåg, Rennesøy og Åkra. Når leveransene går ned, rammes mottaksapparatet.

— Men rekefiskerne får jo høyere pris i år enn i fjor?

— Det er riktig. Minsteprisen vår til fisker er 85 kroner pr. kilo, men i sommer har de fått inntil 120 kroner uten moms. Men uansett så taper de penger når fisket er dårlig, sier Olsnes.

Mange detaljister påstår at fortjenesten er lav selv om prisen til publikum er høy. De må selv betale mye for den etterspurte varen.

Lysning i sikte?

Havforskningsinstituttet bekrefter at rekebestanden i Nordsjøen har gått sterkt ned de siste årene.

— Våre beregninger tilsier at årets rekebestand er omtrent den samme som i fjor. Men dersom fiskerne melder om dårligere fangster, tyder det på en nedgang også i 2012, sier Guldborg Søvik.

Hun er forsker ved Havforskningsinstituttet og rekespesialist.

Søvik sier at rekene lever i fire år i Skagerrak og Nordsjøen. De store, flotte rekene vi liker å kjøpe over disk, er tre år gamle.

— Vi har forskningstokt hver vinter, og da måler vi rekebestanden for hvert årskull. Nå har det vært lite småreker i fire år, og derfor er det ikke overraskende at årets rekesesong er dårlig. Men det er håp i sikte.

Søvik sier at årets bestandsmålinger viser større mengder med ettåringer enn de siste tre årene.

— Dermed kan vi håpe at rekefisket tar seg godt opp i 2013 og 2014, sier forskeren.

SMÅ: Ikke bare er de få, de er også ganske små. Ideelle og reelle reker til salgs nå.
RUNE SÆVIG