Det var laurdag morgon at bonde Anders Fretheim oppdaga at rundballane han har nytta til å protestera mot cruisetrafikken, hadde blitt skorne i stykker.

— Eg opplever det som ei knebling av ytringsfridomen. Ein kan seie at han har dårlege kår i Flåm i jubileumsåret, seier Fretheim til BT.

Bonden: Fleire er samde

Rundballane har hatt påskrifta «No grandi navi» - ingen store skip på italiensk - og har blitt ståande som eit symbol mot talet på cruiseturistar til bygda.

«No grandi navi» er tolv bokstavar. Noko anna er prisen på protestmiddelet, fortel Fretheim.

Det var NRK som fyrst omtala hendinga.

— Ein økologisk rundball kostar fort 5-600 kroner eksklusive moms. Og så må eg jo transportera dette inn og alt mogleg. Sjølv om eg vil prøva å pakka det inn att, er skaden gjort, seier bonden.

- Kva respons har du fått som følgje av protesten din?

— Det er jo ein del som er mot cruisetrafikken, slik som meg og tre-fire andre som set opp rundballar. Og så er det dei som ikkje torer seie noko, eller ikkje torer å setja opp skilt. Til meg gjev dei uttrykk for at dei er heilt samde, men dei tør ikkje gje uttrykk for det i det ope.

PERSONANGREP:- Ein blir ganske oppgjeven over at ein ikkje diskuterer sak, men at ein tek person, seier bonde Anders Fretheim.
Rune Sævig (arkivfoto)

Retta mot hamnevesenet

Rundballediskusjonen har dei siste vekene fått stor merksemd, både i media og i bygda.

Knappe 400 menneskje bur i Flåm, og berre i fjor tok dei imot 250.000 cruisepassasjerar.

— Protesten starta som ein direkte konsekvens av at hamnevesenet lagde to store fortøyingsbøyer nært ei nasjonal lakseelv utan noko forvarsel, fortel bonden.

Sjølv om mange kan vera samde i at det trengs eit makstak for talet på cruisepassasjerar, er det etter det BT erfarer fleire i lokalsamfunnet som misliker metoden til Fretheim. I staden for å ramma hamnevesenet, rammar han ein heil turistnæring med protesten.

Bonden er likevel nøgd med at bygda har fått i gang ein diskusjon kring cruiseturismen i bygda som følgje av stunta.

— Etter at rundballane kom opp, har det vore ein veldig reaksjon. Eg er kjempeglad for at me har fått ein debatt i etterkant om landstraum og å ha eit tak på cruiseskip, seier Fretheim.