Ikke så galt at det ikke er godt for noe. Det voldsomme regnet har snudd opp ned på det norske kraftmarkedet.

Fra minus til pluss

— For en drøy uke siden var reservene for neste år over 20 terrawatt-timer i minus. Fortsetter dette regnet vil vi i løpet av de kommende dagene være i pluss. Dermed er reservene økt tilsvarende årsproduksjonen fra 30 Altakraftverk på bare to uker, sier senior porteføljeforvalter Thomas Angell i Bergen Energi.

I dag tidlig var prisen på spotmarkedet nesten en tredjedel av gårsdagens pris. Ekspertene kunne ikke helt forklare hva som skjedde.

— Prisen falt helt til fem øre kilowattimen. Konklusjonen er nok at dette skjer fordi det bøtter ned og værmeldingen sier at det vil fortsette, sier Thomas Angell.

Rekordlave priser

— Hva vil de økte kraftreservene bety for husholdningene?

— Dette vil føre til lavere priser for husholdningene. Fortsetter nedbøren slik det nå har vært tror jeg vi vil se rekordlave priser for levering neste år, sier porteføljeforvalteren.

Han forteller at prisene for levering i 2015 allerede er 30 prosent lavere enn for to år siden.

Snudd på hodet

— På grunn av den tørre sommeren har vi hatt en litt uvanlig situasjon i kraftmarkedet fordi magasinfyllingen har vært såpass lav. Men nå er situasjonen snudd helt om, foteller Angell.

- Hva gjør dere som driver profesjonelt når prisene endrer seg så radikalt?

— Da gjelder det å ha færrest mulig kontrakter som er sikret. Når prisene faller kommer vi oss ut av de sikrede kontraktene vi har. Og når vi tror prisene er gunstig lave sikrer vi kontraktene på nytt, sier Thomas Angell.

For en husholdning er spotprisen i engrosmarkedet bare en del av strømregningen. I tillegg til selve engrosprisen på kraft betales det et påslag til leverandøren. Deretter kommer nettleie til kraftselskapet som eier linjenettet. Avgiftene til staten består av moms på 25 prosent og forbruksavgift som i øyeblikket er 12,39 øre per kilowattime.

Populært sagt teller strømpris inkludert påslag til leverandør rundt en tredjedel, nettleien en tredjedel og avgiftene en tredjedel av prisen per kilowattime for husholdninger.