• Det er bare å beklage, sier kommunikasjonssjef.

Kunnskapsdepartementetsendte tirsdag ut en pressemelding om PISA-undersøkelsen som viser nedslående resultater i matematikk ognaturfag i norsk skole.

— Vi har et realfagsproblem i Norge. Det bekymrer meg sterkt. Resultatene er rett og slett ikke gode nok, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Problemet varbare at meldingen fra hans eget departement, som ble publisert på regjeringen.no, inneholdt tre rene skrivefeil og en kommafeil.

I to av lenkene sto det i flere timer noske istedenfor norske , og et sted i teksten står det ennå gode lærer istedenfor gode lærere.

Dessuten er ikke formuleringen «Vi må bli bedre tilå hjelpe de som presterer svakt» anbefalt av Språkrådet. De ønsker at viskal skrive «hjelpe dem», men dette er valgfritt.

Det går også an å hevde at «prestasjoner i matematikk er gått ned» ikke er godt norsk.

Beklager

— Dette ermitt ansvar. Jeg går gjennom alle pressemeldingene. Det er bare å beklage. Jeglover bot og bedring, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Kunnskapsdepartementet til BT.

Hun understrekerat statsråd Torbjørn Røe Isaksen, som selv fikk problemer med brøkregning i går, ikkeer involvert i korrekturlesingen.

- Skjønner duat det kan oppfattes som ironisk at regjeringens pressemelding om elevenesprestasjoner inneholder en rekke feil?

— Ja, jegskjønner det. Jeg må bare beklage. Vi må bli flinkere nestegang, sier Hjukse.

«Ikke så ille»

Språkrådetsdirektør Arnfinn Muruvik Vonen synes ikke feilene er så graverende.

— Generelt er det slik atstatlige myndigheter skal tilstrebe å skrive både korrekt og klart, uansett hvaemnet for teksten er. Samtidig er ingen ufeilbarlig - jeg innrømmer gjerne atogså jeg slipper gjennom en trykkfeil en gang iblant. Jeg synes ikke at detteer så ille, sier han.

Diskuter saken under: