Det kommer fram i eierskapsmeldingen, som ble lagt fram fredag.

Regjeringen vil opprettholde omfanget av statens eierskap på om lag dagens nivå, heter det i meldingen.

— Staten skal være en aktiv, langsiktig og profesjonell eier. Staten er eier i 52 selskaper med 300.000 ansatte. Bare statens eierskap i de børsnoterte selskapene er på 500 milliarder kroner. Det er et stort ansvar og et viktig bidrag til norsk næringsutvikling, sier nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap).