Debatten om hvorvidt skattelistene skal være offentlige og tilgjengelig for alle dukker opp hvert år i forbindelse med at skattelistene slippes.

Vil stramme inn

I 2010 tok det av for alvor med blant annet apper for smarttelefoner der du kunne få inntektsopplysninger for området du befant deg i og funksjoner som koblet dine Facebook-venner opp mot skattelistene, skriver Aftenposten .

Nå foreslår regjeringen strengere regler for skattelistene:

  • Skattelisten skal være offentlig tilgjengelig på skatteetatens nettsider hele året.
  • Det skal bare være adgang til enkeltsøk.
  • Ordningen med papirlister på skattekontorene avvikles.
  • Pressen får tilgang til elektroniske lister, men vil ikke kunne legge ut hele lister på sine nettsider eller lage egne søk for sine lesere.
  • Pressen skal bare bruke skattelistene til intern bruk som bakgrunn for journalistikk. — Informasjon om inntekts- og skatteforhold er en sentral premiss for samfunnsdebatten og det er derfor viktig at skattelistene er offentlige. Prinsippet om offentlighet må likevel ikke føres så langt at det kan gå på bekostning av enkeltpersoners sikkerhet eller fører til en uheldig kommersialisering av skattelistene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding.

Avtaler med pressen

Departementet foreslår at pressen fortsatt skal få tilgang til elektronisk kopi av skattelistene, men listene gis bare til redaksjoner som inngår en avtale med skatteetaten om ikke å publisere fullstendige skattelister.

— Pressen vil ikke kunne legge ut fullstendige lister på Internett, men en fortsatt tilgang til skattelistene for intern bruk i redaksjonen sikrer pressens mulighet til å drive kritisk journalistikk om skattesystemet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

I høringsnotatet foreslås det også at opplysninger om avdøde personer og personer under 18 år fjernes fra listene. Høringsfristen er 28. mars 2011.

Er det riktig å begrense innholdet i skattelistene? Si din mening: