— Jeg er skuffet. Jeg hadde håpet at vår klare og utvetydige motstand ville gjøre at Regjeringen tenkte annerledes, men registrer at de likevel velger å kjøre på, sier KrFs Geir Bekkevold til Aftenposten.

Regjeringens forslag om søndagsåpne butikker sendes ut påhøringfredag.

Legger frem to måter å gjøre det på

Etter det Aftenposten får opplyst legger de frem to ulike modeller til vurdering:

  • Den ene er Regjeringens foretrukne modell, der det tas en nasjonal beslutning om å åpne for søndagshandel.
  • Den andre er Venstres forslag, som gjør at kommunene selv kan velge fritt når butikkene skal kunne holde åpent.
  • Grunnen er at man ønsker å få innspill på hva man foretrekker, og ha som er utfordringer og muligheter ved begge to, sier Henrik Aasheim i Høyre til Aftenposten. Han sitter i kirke- og utdanningskomiteen, som har ansvaret for prosessen i Stortinget.

Widvey foretrekker den første modellen

Kulturminister Thorhild Widvey sier hun foretrekker det første alternativet.

— Det er dette forslaget Regjeringen mener er det beste. Med denne løsningen skjermer vi de særskilte helligdagene, men for de vanlige søndagene vil det være opp til butikkene selv å avgjøre om de vil holde åpent, og det vil bli likere konkurranse over hele landet, skriver Kulturminister Thorhild Widvey i pressemeldingen fra departementet.

Dyp skuffelse i KrF

Forslaget har allerede møtt stor motstand i samarbeidspartiet KrF. Der løftes spørsmålet frem som en viktig verdisak.

— Jeg er dypt uenig i det Høyre og Frp velger å gjøre. KrF er bekymret for konsekvensene dersom butikkene skal holdes åpne søndager, uansett hvilken modell man faller ned på. Dette vil føre til en stor samfunnsendring, mener Bekkevold og fortsetter:

— Statsråden sier folk nå kan velge hvilken dag i uka de skal ha fri. Men en stor gruppe – skolebarna – kan ikke velge dette. Mange barn vil nå oppleve at foreldre må jobbe og ikke kan ta del i familiens felles fridag, sier stortingsrepresentanten.

Har blitt kalt en verdimessig krigserklæring

Leder i Kristelig Folkepartis Ungdom gikk så langt som å kalle det en verdimessig krigserklæring da undomspartilederne i Venstre, Høyre og Frp etterlyste fortgang i denne saken.

— Jeg er veldig overrasket over at kollegene mine i de andre ungdomspartiene velger å prioritere denne saken når samarbeidet med KrF allerede er prøvet. Søndagsåpne butikker er kanskje den saken som er aller vanskeligst for oss nå, sa KrFUs leder Emil André Erstad til Aftenposten.

Aasheim er forberedt på kritikk i høringsrunden, men sier butikkene kommer til å åpnes.

— De som er mot, er uenige i et standpunkt flertallet i Stortinget er for. Det som er viktig er å få på plass en ordning som fungerer best mulig. Det vi diskuterer nå er ikke om det skal åpnes, men hvordan, sier Høyre-politikeren.

Ber sentrumskameratene i Venstre om å snu

Bekkevold kommer med en sterk oppfordring til samarbeidspartiet Venstre om å ta spørsmålet om søndagsåpne butikker opp til ny vurdering på sitt landsmøte rett over påske.

— En undersøkelse Virke presenterte nylig viser at bare 16 prosent av Venstres egne medlemmer ønsker en slik liberalisering, fremhever KrF-representanten.

Næringen er skeptisk

Departementet vil nå ta imot innspill i tre måneder, før et konkret forslag skal legges frem i Stortinget.

— Forslaget vil ha store konsekvenser for varehandelen, Norges største sysselsetter i privat sektor med mer enn 360.000 arbeidsplasser. Vi hadde forventet at regjeringen hadde lært av poseavgiftssaken og økningen av grensen for avgiftsfri import. Begge disse sakene viser hvor galt det kan gå når politiske beslutninger ikke baseres på kunnskap og dialog med næringslivet. Virke har fra dag 1 vært tydelig overfor regjeringen på behovet for dialog med næringslivet og partene i arbeidslivet for å finne en balansert og varig løsning i spørsmålet om søndagsåpent, sier Harald J. Andersen, Samfunnspolitisk direktør i Virke, i en pressemelding.

Heller ikke i fagbevelgelsen er det jubel

— Det er skuffende at regjeringen ikke vil lytte til partene i arbeidslivet, frivilligheten og miljøbevegelsen som alle har bedt om utredning. Forslaget vil medføre at nærmere en halv million norske arbeidstakere vil bli eksponert for søndagsarbeid, det vil si dobbelt så mange som i dag. Forslaget vil også ha store miljøkonsekvenser – f.eks. vil Norges klimautslipp øke med mer enn 20.000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette forslaget blir fremmet på rent prinsipielt grunnlag, og ikke basert på kunnskap, sier Trine Lise Sundnes, forbundsleder i LO-forbundet Handel og Kontor i en pressemelding.