Totalt vil kommunene i Norge få kompensert forventet tap i skatteinntekter på 300 millioner kroner. Det ligger inne i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

_Les også:

Svir av 9,5 mrd. ekstra_

Dette kommer i tillegg til det som lå inne i regjeringens krisepakke, som var på 1,2 milliarder kroner.

Bra for Bergen

Bergen kommune er blant kommunene som i sine budsjetter har tatt høyde for fall i skatteinntektene som følge av nedgangstidene. Bakgrunnen var nettopp usikkerheten til om staten ville komme inn. Når regjeringen nå lover skattekompensasjon, ligger en dermed bedre an.

I regjeringens reviderte budsjett kommer det midler til 3000 nye studieplasser på universitetene og høyskolene. I tillegg legger en inn 800 desentraliserte studieplasser og 400 nye fagskoleplasser. Totalt er det dermed snakk om 4200 nye studieplasser i Norge.

Barnevernet får også sitt. Det statlige Bufetat får 110 millioner kroner, og regjeringen oppfordrer også kommunene til å bruke de frie midlene til å prioritere barnevernet. Det er derimot ikke lagt inn noen krav til kommunene om at de skal prioritere dette feltet.

I ntegrering

Regjeringen vil også bruke mer penger på integrering. I revidert budsjett er det lagt inn 200 millioner kroner til dette formålet. Kommuner som har enslige mindreårige asylsøkere skal bli særlig prioritert i tildelingen.

Som varslet vil også bostøtten økes. Totalt skal rundt 50.000 flere få bostøtte.

FORNØYD: SVs bystyrerepresentant i Bergen, Simen Willgohs.

SVs bystyrerepresentant i Bergen, Simen Willgohs (bildet), mener at regjeringen har svart på utfordringene.— Det aller viktigste for oss er at en setter inn tiltak for å bekjempe arbeidsledigheten, sier Willgohs.

Hva mener du regjeringen bør bruke pengene på? Si din mening her.

SCANPIX