I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett framgår det at overføringene til planlegging av fullskalaanlegg for fangst, transport og lagring av klimagassen CO2 skal kuttes med 510 millioner kroner, fra 1.260 millioner kroner i saldert budsjett til 750 millioner kroner.

Samtidig foreslår regjeringen å øke bevilgningene til testsenteret ved Mongstad med 388 millioner kroner.

Bevilgningsøkningen er i hovedsak knyttet til den delen av anlegget som skal teste såkalt amin-teknologi.

Regjeringen står ellers fast ved de samlede kostnadsanslagene for det utsatte fullskalaanlegget for CO2-rensing. Da statsminister Jens Stoltenberg (Ap) møtte i Stortingets spørretime i forrige uke sa han at kostnadsoverslagene for teknologisenteret og prosjektering av fullskalaanlegget var økt fra om lag 5,5 milliarder kroner til 10 milliarder kroner.