Driftsresultatet endte på 5,25 milliarder kroner, omtrent uendret fra 5,28 milliarder året før. Driftsinntektene ble 7,55 milliarder kroner, ned fra 10,5 milliarder kroner.

Statkraft mener at redusert kraftproduksjon forklarer hvorfor resultatet ble dårligere.

— Kvartalsresultatet reflekterer at Statkraft har redusert kraftproduksjonen grunnet lave vannmagasiner. Forrige vinter og på slutten av 2010 bidro Statkraft med en høy produksjon i et anstrengt kraftmarked, samtidig som det var mindre tilsig til vannmagasinene enn normalt. Resultatet viser derfor en god og fornuftig energidisponering over flere perioder, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Kraftproduksjonen gikk ned fra 18,3 TWh i første kvartal i fjor til 14,9 TWh i første kvartal i år. Den samlede magasinfyllingen i Norden var på 45 prosent av normalt nivå ved utgangen av første kvartal, og nivåene ble i kvartalet betegnet som anstrengt.

Takket være tidlig og stor snøsmelting har nivåene forbedret seg. Ved utgangen av april var fyllingsnivået i Norden nær det som betegnes som normalt nivå – 26 prosent av den totale kapasiteten.