Varehandelen har store problemer med å se hva en avgift på plastposer skal endre i forhold til dagens miljøpolitikk på området.

Trenger posene

— Vi skjønner ikke mål og mening med denne avgiften utover at den skal skaffe en milliard kroner i statskassen. Det er mulig den vil gi noe reduksjon i posebruken, men de aller fleste i Norge bruker plastposene til å håndtere sitt eget søppel og til gjenbruk, og posene er satt i system i gjenvinningsordninger. Avgiften står i fare for å undergrave dagens gjenvinningsordninger i kommuner og næringsliv. Næringslivet bidrar i dag med store penger til gjenvinningsordninger som fungerer godt, sier Jarle Hammerstad, direktør for samfunnskontakt i Hovedorganisasjonen Virke.

En ekstra milliard

Han stiller en rekke spørsmål om hvordan ordningen skal virke.

— Vi lurer på om det skal være samme avgift for store og små poser. Eller ulike typer poser. F.eks om man skal differensiere avgiftsmessig dersom de er laget med betydelig innslag av biologisk materiale – eller om man idet hele tatt er opptatt av noen miljøeffekt, sier Jarle Hammerstad.

I sitt svar i Stortinget angående plastposeavgiften har regjeringspartiene sagt at de kommer tilbake til detaljutformingen. Innføringen av plastposeavgiften skal i utgangspunktet skje fra mars.

— Vi jobber med hvordan forslaget blir i detalj, sier Frps finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter.

Psykologisk grense

Hos dagligvarekjedene tror de ikke at posebruken går særlig ned med en avgift.

— Innføring av en avgift gir ingen kraftig reduksjon av plastposebruken. Folk trenger disse til andre ting, slik som å håndtere søppel, sier kommunikasjonsdirektør Per Roskifte i Norgesgruppen.

— Hvordan tror du folk vil reagere?

— Forbrukerne har en psykologisk grense for hva de synes er greit å betale for en plastpose. Vi nærmer oss den dersom prisen blir 2,50 slik forslaget skisserer, og det er kalrt noen blir småirriterte på dette, sier kommunikasjonsdirektør Per Roskifte i Norgesgruppen.

Hos Coop på Vestlandet har de ikke brukt særlig energi på å vurdere konsekvenser av en ny plastposeavgift.

— Vi venter med vurdere dette til forslaget er endelig ferdig. Det er mulig det vil redusere posebruken, men det må vi analysere nærmere når forslaget er klart, sier daglig leder i Coop Hordaland, Øystein Kahrs.