Redningsaksjon for Hardangerlaksen

Strakstiltak for å redde villaks og sjøaure i Hardanger vil koste nesten 70 millionar kroner.