En mann i førtiårene er tiltalt for å ha unndratt vel 2,7 millioner kroner i avgifter til staten.

Ledet to rederier

I perioden 1. januar 2003 til 31. mars 2005 var mannen daglig leder og styreformann i to rederier i Hordaland. Det er i forbindelse med den rollen det nå er lagt ned påstand om inndragning av totalt 2.788.784 kroner.

Mannen er tiltalt for gjentatte ganger å ha lurt ansatte ved bunkringsstasjoner i Norge til å «levere mineralolje uten tillagt særavgifter som de innkrever på vegne av avgiftsmyndighetene».

Det ble opplyst at skipene skulle gå direkte til utenlandsk havn, som er et vilkår for avgiftsfritak, men skipene gikk istedet direkte til norske havner.

— Alvorlig sak

  • Innrapportering av opplysninger som danner grunnlag for tollmyndighetens avgiftsberegning, er en ordning som er basert på tillit, og det krever betydelige ressurser å avdekke brudd på denne tillitsordningen sier politiadvokat Rudolf Christoffersen som har vært påtaleansvarlig for saken.

Saken er alvorlig fordi det dreier seg om et betydelig beløp.

Konkrransefordel

  • Tiltaltes handlemåte har gitt mulighet for en konkurransefordel ved at tiltaltes selskap som følge av avgiftsunndragelsen har kunnet tilby gunstigere fraktavtaler innenlands på bekostning av sine konkurrenter, sier Christoffersen til bt.no.

Tiltalte ønsket ikke å kommentere tiltalen overfor bt.no onsdag kveld.

Saken er berammet for retten i slutten av mai. Det er satt av tre dager til behandling av saken.