Det var forut for møtet i samferdselsutvalget i dag skapt betydelig usikkerhet rundt fremtiden til fergen.

Bakgrunnen er en utredning fylkesadministrasjonen har gjort om de fremtidige bussrutene på Osterøy, dersom fergen skulle bli lagt ned.

Gratis bro

Osterøy-fergen, som i dag drives uten fylkeskommunalt tilskudd, ligger utsatt til når bompengeinnkrevingen på Osterøy-broen avvikles i 2014.

— Osterøy Ferjeselskap har sagt til oss at når broen blir gratis, mister vi så mye trafikk at fergeruten ikke vil bære seg, forklarte samferdselssjef Ann Iren Fagerbakke i møtet.

Skulle fylkeskommunen i tillegg legge om bussrutene slik at ingen busser gikk via fergen, ville selskapet lide et årlig inntektstap på to millioner kroner.

Nå viser det seg at fremtiden ikke behøver å være så mørk for fergen når broen bli gratis.

Trafikktallene har utviklet seg såpass positivt at daglig leder i Osterøy Ferjeselskp, Leif Magne Skaar, har signalisert at de har håp om å kunne drive videre uansett.

Fortsatt buss på fergen

I samferdselsutvalget var det tverrpolitisk enighet om at fylkeskommunens busser skulle fortsette å ta fergen så lenge den var liv laga.

— Dette vedtaket lever vi godt med. Så lenge Skyss fortsatt skal kjøre bussene sine med fergen og betale oss for det, vil vi kunne drive videre. Uten dette vedtaket hadde det vært kroken på døren, sier Skaar.

I møtet i samferdselsutvalget i dag ble det også diskutert om det kunne være aktuelt å gjøre sambandet fylkeskommunalt. Bakgrunnen for den diskusjonen er en søknad fra fergeselskapet om årlige fylkeskommunale tilskudd til å drive fergesambandet med en batteriferge. En driftsform som er vesentlig dyrere enn dagens dieseldrift.

Det var det ikke stemnning for i møtet. Kun SV mener fergen bør få fylkeskommunalt tilskudd dersom det er vanskelig å drifte fergen videre uten tilskudd.