I en børsmelding opplyser selskapet at styret i et møte tirsdag vedtok å stenge permanent den eldste waferfabrikken på Herøya, multiwaferfabrikken i Glomfjord og solcellefabrikken i Narvik.

Disse fabrikkene har vært stengt i hele tredje kvartal og de ansatte har vært permittert ut året, men nå har altså styret vedtatt at stengningene blir permanente. Vedtaket er ikke uventet ettersom selskapet i september, da permitteringene ble utvidet til å gjelde ut året, opplyste at de vurderte en permanent stengning.

Fortsetter å tape

Resultatene for tredje kvartal viser at selskapet fortsetter å tape, selv om resultatet før skatt er kraftig forbedret sammenlignet med samme kvartal i 2010.

Inntektene i tredje kvartal gikk ned med 12 prosent sammenlignet med andre kvartal, og resultatet før skatt endte på minus 445 millioner kroner, mot minus 1003 millioner i tredje kvartal i 2010.

Driftsresultatet for tredje kvartal var på minus 1282 millioner kroner, mot 155 millioner kroner i pluss i samme kvartal i fjor.

Driftsinntektene i tredje kvartal endte på 3001 millioner kroner, ned fra 3783 millioner i samme kvartal i fjor.

Totalt etter tredje kvartal i år har Rec et resultat før skatt på minus 6816 millioner kroner.

Stengningsutgifter

Stengningen av de tre fabrikkene i Meløy, Glomfjord og Narvik har alene påført selskapet 272 millioner kroner i utgifter, viser kvartalsrapporten fra selskapet.

I Narvik mister 190 personer jobben og i Meløy mister 170 ansatte jobben. Resten av de berørte jobber på fabrikken på Herøya.

Stengningen av fabrikkene utgjør rundt 45 prosent av selskapets produksjonskapasitet på wafers (en tynn skive med halvledermateriale som benyttes til å lage solceller), og 180 megawatt med solcellekapasitet

Totalt har selskapet rundt 3900 ansatte, av disse rundt 1.200 ansatte i Norge.