Rec henter inn 1,3 milliarder kroner

Solenergiselskapet Rec gjennomfører et rettet emisjon på 1,3 milliarder kroner. Samtidig tar selskapet nedskrivninger på 3,5 milliarder kroner.