Samferdselsmulighetene i Hardanger fikk en ny dimensjon da Jondalstunnelen ble åpnet for ti måneder siden. Om knappe to måneder, nærmere bestemt 17. august, kjører de første bilene over Hardangerbrua, og gjør kommunikasjonen på tvers av Hardangerfjorden enda enklere.

— Vi kunne ha laget midlertidige løsninger da Jondalstunnelen åpnet, men valgte å vente til også Hardangerbrua blir ferdig. To dager etter broåpningen blir det imidlertid store og varige omlegginger i bussrutene, sier Olav Lydvo, driftsansvarlig for Hardanger og Voss hos Skyss.

To hovedruter

I det nye ruteopplegget blir det to hovedakser fra Odda, en til Voss og en til Bergen. Ruten til Bergen blir kjørt via Jondalstunnelen og ferge mellom Jondal og Tørvikbygd. Det er denne bussen som vil få nesten en time kortere reisetid enn i dag. Bussen fra Odda til Voss vil kjøre over Hardangerbrua og få en kjøretid på to timer, også det en god del kortere enn i dag.

Begge hovedrutene fra Odda blir såkalt gjennomgående, det vil si at passasjerene ikke trenger å bytte buss underveis. Mellom Voss og Odda blir det seks gjennomgående turer hver vei om hverdagene. Det er flere turer enn i dag. Flere av bussene vil korrespondere med tog på Voss.

Større ferge

Det blir også gode korrespondanser til Eidfjord, Ulvik og Kvam fra hovedlinjen Odda-Voss. Fergen mellom Jondal og Tørvikbygd får snart større kapasitet på grunn av bytte av ferge på sambandet.

— For de fleste vil endringene gi et bedre og raskere tilbud, sier Olav Lydvo.

Skyss har fått en del innvendinger fra beboere mellom Odda og Utne om at de får et dårligere busstilbud. Bussene mellom Bergen og Odda kjører i dag denne veien. Fra 19. august forsvinner disse bussavgangene.

— Det har vi prøvd å kompensere ved å sette opp erstatningsruter, sier Olav Lydvo.

Nye knutepunkt

Skyss har også planer å utbedre en del knutepunkt for kollektivtrafikken i Hardanger og Voss. I Granvin er en ny terminal under utbygging. Voss stasjon blir et nytt kollektivknutepunkt. Her blir det trolig byggestart neste høst. I tillegg er Skyss i dialog med Odda kommune om en mer sentral bussplassering der.