— Signalet fra lærerne på Årstad videregående skole er at fraværet hadde gått opp de siste 10 årene, forteller utviklingsleder Arne Vines.

Han peker på flere mulige årsaker.

— Før kunnskapsløftet var det flere som hadde passert 20 år på skolen her. De bidro til å gi de yngre gode rollemodeller i forhold til det å følge opp arbeidet og være ansvarlig. De bidro til et mer stabilt klassemiljø, sier han.Vines peker også på at mange lærere reagerer på at det skal så mye til for å kunne unnlate å sette karakterer. Lærere mener at også dette har bidratt til økt fravær.

Må signere avtaler

I fjor høst iverksatte Årstad et nytt prosjekt med siktemål å redusere fraværet. Opplegget innebærer en tiltakskjede som settes i verk når en elev er borte mer enn fem dager eller timer.

Slik beskriver Vines opplegget:

Ved time- eller dagfravær mer enn fem ganger, blir elev innkalt til samtale med kontaktlærer. Uten å moralisere legger lærer frem konsekvenser for karakterer, læreplass, jobb, etc. av videre fravær. Samtalen loggføres og eleven signerer en avtale.

Ved brudd på avtalen kalles elev og foreldre inn til møte med kontaktlærer og programfagleder. De forteller om konsekvenser av mer fravær og flere avtalebrudd. De ber elev og foreldre vurdere pause fra skolen og tenke gjennom om det er dette de vil. Ny skriftlig avtale.

Brudd fører til nytt møte med elev, programfagleder og sosialrådgiver. Elev får vite at skolen kan/vil avslutte elevstatusen dersom fravær fortsetter.

Nytt brudd fører til nytt møte med elev, foreldre og flere ledere på skolen, samt representanter for hjelpeapparatet utenfor skolen. Man avklarer spesielle behov og om eleven må slutte på skolen.

Satser på konsekvenspedagogikk

— Vi hadde en nedgang i fraværet på ca. ti prosent siste skoleår. Det tilskriver vi i stor grad til disse tiltakene. Ingen tvil om at de har god virkning, sier Arne Vines, utviklingsleder på Årstad.

Skolen satser også hardt de kommende to årene på å skolere lærerne sine i konsekvenspedagogikk.

— Sentrale tema er blant annet å utvikle selvstendighet og bevissthet om ansvar for egne handlinger, lære å se konsekvenser av egne handlinger samt å utvikle personlig integritet for å fremstå som en troverdig person, sier han.

Vet du om andre tiltak på andre skoler mot skolefraværet? Skriv om det her.

FAKSIMILE: BTs førsteside torsdag 5. oktober.