Laksefesten som har vart de siste par årene er over, og markedet har gått inn en periode med høy tilbudsvekst og lave laksepriser. Det har satt preg på resultatene til Grieg Seafood.

Slank laks

Oppdrettsselskapet leverte et resultat før skatt for årets tredje kvartal på minus 168,2 millioner kroner. Det er om lag 150 millioner kroner svakere enn på samme tid i fjor.

I tillegg preges kvartalet av høye kostnader. I dagens rapport skriver selskapet at har vært høyere uttakskostnad i dette kvartalet enn tidligere indikert.

«Begge de to norske regionene (Finnmark og Rogaland) har slaktet fisk med lav snittvekt og dertil høy uttakskost», skriver selskapet videre.

Kutter investeringer

Omsetningen var på 467 millioner kroner, driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger kom på 3 millioner kroner.

Konsernets totale slaktevolum økte i tredje kvartal med i overkant av 7 prosent til 15 663 tonn.

På bakgrunn av de lave lakseprisene og usikkerheten i markedet har Grieg Seafood iverksatt en reduksjon i investeringer og vil vurdere ytterligere kapitalreduserende tiltak.

Grieg Seafood ASA

Beløp i mill. kr

Tredje kvartal 2011Tredje kvartal 2010

Driftsinntekter 467,1 585,9

Driftsresultat -151,0 -30,9

Res. før skatt -168,2 -17,9