Streiken i vekterbransjen vil påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeinstallasjonene i Nordsjøen, men ikke aktiviteten og produksjonen.

Det sier Ola Anders Skauby, pressekontakt for Statoils aktiviteter på norsk sokkel.

— Får vi ikke folk ut, får vi heller ikke folk inn. Konsekvensen blir at de som er der ute fortsetter å jobbe. Det er selvsagt kjedelig for dem som hadde tenkt seg hjem og blir direkte berørt, men det får ingen større operasjonelle konsekvenser, sier Skauby.

- Omtrent som askeskyen

Vekterstreiken fører til at Statoil må redusere antall helikopterflygninger fra alle baser unntatt Brønnøysund. Skauby sammenligner situasjonen med dårlig vær og askeskyen.

— Det er ikke helt ulikt. Folk som jobber offshore er inneforstått med at sånt kan skje.

Han sier at det vil «gå en stund» før streiken påvirker driften og produksjonen.

— Jeg vil ikke spekulere i hvor lang tid, men på kort og mellomlang sikt vil ikke streiken få større konsekvenser enn at vi ikke få rotert personellet som planlagt, og at noen arbeidsoperasjoner kanskje må utsettes, sier Skauby.

Dispensasjon på Mongstad

Oljeraffineriet på Mongstad sto i fare for å bli rammet av streiken blant losbåtførerne, men Skauby forteller at de har fått dispensasjon for flere fartøy.

— Det gjør at vi får skipet ut noe av produktene som er blitt produsert for lager de siste dagene, og vi kan opprettholde produksjonen. Foreløpig får streiken ingen større konsekvenser for aktiviteten på Mongstad, sier han.