Ein finansrådgjevar som gav dårlege råd er dømt til å betale ei kvinne 200.000 kroner i erstatning.

Sommaren 2008 oppsøkte ei eldre kvinne frå Hordaland eit selskap som dreiv investeringsrådgjeving. Ho ville ta opp eit lån på 1,7 millionar kroner, som ho skulle bruke til å kjøpe ut ein slektning i ein hustvist eit halvår seinare. Selskapet hjelpte henne å ta opp lånet i DnB. Men det slutta ikkje der.

Ein rådgjevar i det same selskapet inviterte kvinna ut på kaffi, og gav henne råd om kva ho kunne gjere med pengane medan ho venta på å få kjøpe ut slektningen.

Kort tid etter møttest dei to igjen. På det møtet kjøpte kvinna andelar i eit eigedomsprosjekt for 1,3 millionar kroner. Seljar var investeringsselskapet rådgjevaren var tilsett i.

LES OG: Aksjetap ikke rådgiver ansvar

Får ikkje seld

Problemet var at det viste det seg vanskeleg å få seld andelane i eigedomsselskapet. I dag, over tre år etter, har kvinna enno ikkje fått seld dei.

Rådgjevaren meiner ho vart gjort merksam på at dette var ei langvarig investering, men han vart ikkje trudd av Bergen tingrett.

I dommen viser dei til at rådgjevaren har erkjent at han visste kvinna tok opp lånet for å bruke pengane eit halvår etter, og at forklaringa hans difor ikkje står til truande.

«Hun ble forledet»

Rådgjevaren vart heller ikkje trudd på at han la fram prospektet for investeringa for kvinna, eit prospekt som mellom anna understrekar at ho risikerer tap og at sal av andelane kan ta tid.

Retten finn det truleg at han har halde tilbake desse viktige opplysningane, og at «hun ble forledet til å tro (det) var en trygg og kortsiktig plassering av hennes lånte midler».

Trass i at alle har eit eigeansvar for å vurdere investeringar ein går inn i, legg retten òg vekt på at kunden var ei eldre kvinne utan føresetnader for å vurdere risikoen i prosjektet.

Dommen blir ståande

Rådgjevaren meiner at selskapet, og ikkje han som tilsett i selskapet, må stillast ansvarleg. Domstolen var usamd, og held rådgjevaren personleg ansvarleg. Ein medverkande årsak til det er at selskapet gjekk konkurs våren 2009.

Det verkar som at heile selskapet er pill rote. Advokat Aksel Kayser

Rådgjevaren vart dømd til å betale 200.000 kroner i erstatning, for at andelen har tapt seg i verdi. I tillegg må han ut med over 100.000 kroner i sakskostnader til kvinna. Kvinna og hennar advokat kravde i utgangspunktet at rådgjevaren skulle ta tilbake andelane i eigedomsselskapet, og betale kvinna 1,3 millionar. Det fekk dei ikkje medhald i.

— Vi er veldig nøgd med dommen, seier advokat Aksel Kayser, som representerte kvinna.

Han seier kvinna har forsøkt å selje andelane, men at ingen vil kjøpe dei.

— Det verkar som at heile selskapet er pill rote, seier han.

Ankar ikkje

Advokat Gisle Edvard Årnes i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, som representerer rådgjevaren, seier dommen blir ståande.

— Klienten min er usamd i dommen, men på grunn av det låge erstatningsbeløpet valde han ikkje å anke, seier han.

Årnes seier klienten hans meiner fleire i det tidlegare selskapet bør dekkje erstatninga, men at kvinna skal få pengane.

— Sjølvsagt gjer klienten opp beløpet. Det er berre av praktiske årsaker ikkje avklart korleis enno, seier han.