Det er Gazeta.ru, Strana.ru og nyhetstjenesten til BBC på nett (bbc.co.uk/news) som har samlet spørsmålene Putin skal svare på. Gazeta og BBC har til sammen samlet 6.000 spørsmål. Putins fortid som KGB agent er blant temaene i de innsamlede spørsmålene.

— Når planlegger du å gjeninnsette KGB, og hvordan ville du likt en tidligere Gestapo-mann som tysk kansler, skal være blant spørsmålene, ifølge Reuters.(Origo)