400 millionar krone store lånet skulle opphavleg betalast attende 6. juli i år. Utan ny låneavtale ville verftskonsernet Bergen Group hamna i store vanskar.

– Worst case-scenariet hadde vore konkurs, seier finansdirektør Terje Iversen i Bergen Group.

Då finanskrisa var på sitt mørkaste i vinter var konsernsjef Pål Engebretsen i Bergen Group uroa over at ein statleg krisepakke neppe ville gi konsernet statlege lån.

– Heilt meiningslaust at ikkje staten vil hjelpe oss, sa Engebretsen.

I går vart det klart at Bergen Group klarer seg utan statleg hjelp.

– Det byrjar å losne, seier finansdirektør Terje Iversen i Bergen Group om marknaden for slike lån.

Han seier konsernet sidan i vinter har jobba for å reforhandle låneavtalane med dei opphavlege långjevarane.

Dei opphavlege långjevarane fornyar og forlengjer låneavtalen til 13. august neste år, men dei krev betre betaling. Renta aukar med fire prosentpoeng. Med dagens rentenivå svarar til det ei rente på i overkant av ti prosent.

Også vilkåra for eit lån på 250 millionar kroner, som skal betalast attend neste år, er fornye. Renta er auka med eitt prosentpoeng, til litt over sju prosent.