Les også:

Situasjonen er i dag dramatisk endret. Nå puster Oslo Lufthavn storebror i sør i nakken. Den vedvarende økningen på Gardermoen gjorde at det på et tidspunkt i vinter ikke skilte mer enn 60000 passasjerer på at Oslo Lufthavn hadde passerte Kastrup som Nordens største flyplass. Det utgjør trafikken på OSL en vanlig dag, større var ikke forskjellen.

På årsbasis har Kastrup imidlertid et solid forsprang på 1,4 millioner reisende, men driftsdirektør Henrik Peter Jørgensen ved Københavns lufthavn er imponert over den veksten OSL har hatt.

— Det skyldes ikke minst en voldsom vekst på innenlandstrafikk, sier Jørgensen og minner om at bare ti prosent av Kastrups reisende er innenrikspassasjerer, mens det for OSLs vedkommende utgjør 50 prosent. Kastrup har også fått norsk drahjelp etter som Norwegian nå er nest største aktør etter SAS.

Det skjer i dag en voldsom utvikling i antall interkontinentale langruter, og det er på dette området Kastrup satser hardest for å trekke til seg nye passasjerer.

  • Vi er oftest i konkurranse med flyplasser lenger nede i Europa, når de internasjonale flyselskapene skal beslutte seg for nye, interkontinentale ruter. Berlin, Zürich, Wien, Genève, Manchester og Brussel nevnes da som alternativer til Kastrup, sier Jørgensen.